Αμέσως μετά το Δρόμο των 1.000μ μαθητών Δημοτικών Σχολείων θα υλοποιηθούν προγραμματισμένες δράσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και δημιουργικής απασχόλησης από εκπαιδευτικούς των δύο συνεργαζόμενων φορέων.
Με πρόταση του τομέα περιβάλλοντος της Ο.Ε. του 14ου Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», οι έξι Δήμοι της διαδρομής του Μαραθωνίου και Θεσμικοί Υποστηρικτές της, θα προβούν σε καθαρισμό των δρόμων και των παρυφών των δρόμων (Μαραθώνιος, 10.000μ., 5.000μ.), γεγονός πολύ σημαντικό για το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης, την αισθητική εικόνα των περιοχών και για την υγεία του κοινωνικού συνόλου.
Παράλληλα, θα διεξαχθεί ανακύκλωση όλων των υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της διοργάνωσης (60.000 πλαστικά μπουκάλια και ποτήρια και άλλα είδη).