Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων μαζικού αθλητισμού εκτός σταδίων, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων και χωρίς να υφίστανται περιορισμοί στο πλαίσιo της πανδημίας.