Ο Protergia 7ος Διεθνής Νυχτερινός ΗμιμαραθώνιοςΘεσσαλονίκης και η Εταιρεία Ανακαινίσεων – Κατασκευών «ΑΝΑΔΟΜΩ» διοργανώνουν προωθητικό πρόγραμμα/Διαγωνισμό με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:
Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της κλήρωσης και της ανάδειξης του νικητή.
1. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη5 Σεπτεμβρίου 2018 έως την Πέμπτη 11Οκτωβρίου 2018, ώρα 13:00.

2. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων, προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Επάθλου.

3. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι της «ΑΝΑΔΟΜΩ», της Οργανωτικής Επιτροπής του Ημιμαραθωνίου, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άτομα. Επιπλέον, εξαιρούνται όσοι έχουν ανοικτές οικονομικές συναλλαγές με την «ΑΝΑΔΟΜΩ». Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την ηλεκτρονική κλήρωση.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

4.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής:
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μπουν στη σελίδα του Protergia 7ουΔιεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης στο Facebook και να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:
1) Να κάνουν “like” στη σελίδα
2) Να κάνουν “like” στη δημοσίευση του Διαγωνισμού
3) Να κάνουν “share” τηδημοσίευση του Διαγωνισμού στο προσωπικό τους προφίλ στο Facebook.

4.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στον ως άνω δικτυακό τόπο.

4.3. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η διοργάνωση με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της διοργάνωσης και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

4.4. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται μια συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανά άτομο.Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στείλει περισσότερες από μια συμμετοχές, οι λοιπές συμμετοχές του δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

5. Οι διοργανωτές στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας έχουν προγραμματίσει να διαθέσουν αποκλειστικά τα ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «Δώρα»):
• 1 νικητής κερδίζει 1 δωροεπιταγή συνολικής αξίας 1.500 € για υπηρεσίες ανακαίνισης μπάνιου από την «ΑΝΑΔΟΜΩ», ως εξής:

•Αποξήλωση των παλαιών ειδών υγιεινής.
•Αποξήλωση των παλαιών πλακιδίων.
• Έλεγχος των σωληνώσεων αποχέτευσης/ ύδρευσης.
• Έλεγχος και γενική δοκιμή (από αδειούχο υδραυλικό), των νέων εγκαταστάσεων.
• Τοποθέτηση νέων πλακιδίων μπάνιου επιλογής σας από μεγάλη γκάμα καταλόγων (για επιφάνειες ως 20 μ2) με υλικά εφαρμογής (ισχυρές ρητινικές κόλλες αρμοστούς)
• Τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής (ακριλική μπανιέρα ή ντουζιέρα, λεκάνη νιπτήρας, μπαταρίες λουτρού και νιπτήρα)
• Καθρέπτης.
• Σχαράκια ασφαλείας, Χαρτοθήκη, Γαντζάκια
• Χρωματισμός των επιφανειών που έχουν μείνει ακάλυπτες από πλακίδια.
• Εσωτερική πόρτα επένδυσης laminate

Τα Δώρα αφορούν υπηρεσίεςανακαίνισης που θα γίνουν αποκλειστικά εντόςτης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.Ο νικητής δύναται να μεταβιβάσει τα Δώρα σε πρόσωπο της επιλογής του, αρκεί να ισχύει ο παραπάνω γεωγραφικός περιορισμός.

6. Ο νικητής της δωροεπιταγής θα προκύψει κατόπιν τυχαίας κλήρωσης (random) που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11Οκτωβρίου 2018 στις 14:00 στο Κέντρο Εγγραφών (RegistrationCenter) του Protergia 7ου Διεθνούς ΝυχτερινούΗμιμαραθωνίουΘεσσαλονίκηςστη ΔΕΘ – HELEXPO.

7. Επικοινωνία:
O νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στην εκδήλωση.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει τα Δώρα του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, το αντίστοιχο Δώρο θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης των τελευταίων από την κλήρωση.

8. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους.

9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στο δικαίωμα της «ΑΝΑΔΟΜΩ» για τήρηση, χρήση και επεξεργασία των στοιχείων τους στο πλαίσιο πραγματοποίησης του Διαγωνισμού ή για μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωση του συμμετέχοντα για υπηρεσίες, προϊόντα και λοιπές ενέργειες ή προσφορές της «ΑΝΑΔΟΜΩ».

10. Η «ΑΝΑΔΟΜΩ» και οι διοργανωτές του Protergia 7ου ΔιεθνούςΝυχτερινούΗμιμαραθωνίουΘεσσαλονίκης διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν το όνομα και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες του νικητή στον δικτυακό τους τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.

11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.