Τα επιβεβαιωτικά μηνύματα αποστέλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την στιγμή που έχει υποβληθεί επιτυχώς η αίτηση και έχετε προχωρήσει στην καταβολή του ποσού συνδρομής συμμετοχής. Εάν παρόλα αυτά δεν έχετε λάβει mail επιβεβαίωσης:

  1. Ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σας
  2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έκπτωσης εφόσον έχετε επιλέξει εκπτωτικό πακέτο συμμετοχής

Εάν εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε mail επιβεβαίωσης επικοινωνήστε στο email: info@thesshalfmarathon.org